...

o naszym centrum

Strona Główna / o naszym centrum / Stanisław Chodakowski

centrum stomatologiczne w sopocie

Stanisław Chodakowski

Dr n.med.lek. stom.

Jestem lekarzem z długoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej. Posiadam specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją i chirurgii stomatologicznej.
Tytuł dr n. med. uzyskałem w 1975r.
Przez wiele lat byłem Głównym Stomatologiem Marynarki Wojennej oraz Kierownikiem Specjalistycznej Przychodni Marynarki Wojennej. Prowadziłem przez wiele lat staże specjalizacyjne i podyplomowe. Byłem promotorem wielu lekarzy specjalistów. Praca z młodymi lekarzami, chcącymi się kształcić była dla mnie inspiracją. Obecnie pracuję, bo lubię.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.