...

Dla kogo są protezy zębowe?

<!– size fixed post thumbnail –>

Protezy zębowe to aparaty leczniczo – rehabilitacyjne, które zalecane są osobom, posiadającym w żuchwie puste miejsce po wyrwanych zębach lub takich, które samoczynnie wypadły. Braki w uzębieniu powinny zostać uzupełnione zarówno ze względu na estetykę, jak i z powodu nieprawidłowości funkcjonowania stawów żuchwowych oraz aparatu zgryzu. Protezy są więc elementem zamiennym dla utraconych zębów, pozwalającym na odzyskanie pięknego uśmiechu.

Czym skutkują braki w uzębieniu?

Niepełne uzębienie może być powodem powstawania problemów z wymową, przesuwania się zębów oraz zwiększeniem podatności na uszkodzenia innych trzonowców lub siekaczy. Protetyka stomatologiczna oferuje pacjentom wiele możliwości odbudowy utraconych zębów, między innymi dzięki protezom szkieletowym. Stosuje się je w przypadku częściowego braku zębów, kiedy niemożliwe jest ich uzupełnienie za pomocą popularnych mostów lub koron.

Warto zaznaczyć, że ubytki w uzębieniu mogą powodować dolegliwości bólowe stawów żuchwowo – skroniowych, a także ścieranie pozostałych zębów. Co więcej, inna praca żuchwy, do której doprowadza niepełny zgryz, przekłada się na nieprawidłowe rozdrabnianie pokarmów, a co za tym idzie problemy z trawieniem, a nawet zwiększenie prawdopodobieństwa przybrania na wadze.

Jaką protezę wybrać?

Wybór protezy zębowej należy skonsultować ze stomatologiem protetykiem. Aparat leczniczo – rehabilitacyjny może przybierać różne formy. Podstawowym kryterium jest przytwierdzenie protezy do zębów lub jego brak. Dzięki temu można wyróżnić protezy zakładane oraz zdejmowane, znane szerzej pod pojęciem protez ruchomych. Protezy stałe, przytwierdzane są za pomocą cementu do zdrowych zębów.

Pacjenci mogą zdecydować się na różne warianty protez stałych i ruchomych. Wśród modeli bez możliwości zdejmowania najpopularniejsze są pojedyncze korony oraz wkłady korzeniowe. Z kolei protezy ruchome mogą być mocowane do zdrowych zębów przy użyciu zatrzasków, a także opierane na zębach pacjenta. Protezy zębowe tego typu wykorzystywane są u pacjentów posiadających resztkowe uzębienie. Pacjent, który stracił wszystkie zęby, musi skorzystać z wykonywanych z akrylu protez całkowitych.

Wróć do bloga
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.