...

Czym zajmuje się chirurg stomatolog?

<!– size fixed post thumbnail –>

Chirurg stomatolog to lekarz z przygotowaniem stomatologicznym oraz ogólnochirurgicznym. Wyróżnia go szerszy zakres kompetencji. Zwyczajny stomatolog może wykonywać zabiegi wyłącznie w obrębie samych zębów, a chirurg ma możliwość interwencji w obrębie całej jamy ustnej.

Ekstrakcje i leczenie suchego zębodołu

W zakres jego uprawnień oraz zawodowych kompetencji wchodzą między innymi zabiegi/działania takie jak skomplikowane ekstrakcje – takie zabiegi są wykonywane w znieczuleniu miejscowym, a wskazanie do ich wykonania stanowi stan chorobowy, który już nie kwalifikuje się do standardowego zachowawczego leczenia. Leczenie suchego zębodołu to rodzaj powikłania po ekstrakcji, które powstaje w następstwie np. niewłaściwego wypłukania zębodołu po ekstrakcji.

Implantologia i hemisekcja

Implantologia to różnego rodzaju działania, które mają na celu zrekonstruowanie prawidłowo funkcjonującego oraz naturalnie wyglądającego zęba. Dobrze zrobiony implant jest w zasadzie niewidoczny – wyróżnia go to, iż na nim zostaje osadzona specjalna korona protetyczna, która uzupełnia dany brak zębowy. Hemisekcje to natomiast zabiegi, które chirurg stomatolog wykonuje na połamanych albo zniszczonych zębach trzonowych. Polega on na usunięciu tylko jednego korzenia – pozostałe zostają na swoich dotychczasowych miejscach.

Regeneracja i rekonstrukcja tkanek 

W zakres usług świadczonych przez chirurga stomatologa wchodzi regeneracja tkanek kostnych – polega ona na przeszczepie tkanki autogennej (może ona pochodzić zarówno z ciała pacjenta, jak i ze specjalnych biomateriałów). Tego rodzaju specjalny „materiał” zastępuje później pacjentowi jego własną kość. Rekonstrukcja tkanek miękkich jamy ustnej jest dokonywana poprzez plastykę miejscową przeszczepów błony śluzowej, jamy ustnej, a także skóry.

Oprócz tego wyróżnia się także chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy i leczenie wszelkiego rodzaju zmian guzopodobnych oraz nowotworów łagodnych twarzowej części czaszki i jamy ustnej.

Wróć do bloga
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.